Met wat voor bijkomende kosten krijg ik te maken bij het bouwen van een huis?

Samen Bouwen

Om een goed beeld te krijgen de bijkomende kosten gaan we samen onze 7 stappen door zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

 Uitgangspunten bouwkavel: 

Het bouwkavel met bijhorend bestemmings- en/of beeldkwaliteitsplan bepalen de volume opbouw, positie en ontwerp uitgangspunten van een nieuwbouw woning. De zon oriëntatie en zichtlijnen

bepalen samen met uw woonwensen veelal de indeling van de nieuwbouw woning.

Uitgangspunten (Basis) woningen:

Op de website van Roweco staan diversen basis modellen met prijsstelling benoemd. De woningen worden sleutelklaar aangeboden, exclusief sanitair / tegelwerk en afschilderwerk. Ieder type woning  kan in zijn maatvoering, indeling en materiaalkeuzes worden aangepast. Afhankelijk van de uitgangspunten bouwkavel en ook budget wat je als opdrachtgever wilt besteden.

Indien het volume van de basis woning ongewijzigd blijft, besteed een opdrachtgever gemiddeld 5-10% van de aanneemsom aan meerkosten diversen materiaalkeuzes, zoals type dakpannen, keuze gevelsteen, type binnendeuren e.d.

Bijkomende kosten

Legeskosten
Aansluitingen NUTS voorzieningen
Keuken
Sanitair met tegelwerk
Tuinaanleg
Interieur (vloeren, zonwering e.d.)
Uitvoering heiwerk (afhankelijk van de sonderingsgegevens)

Totale indicatie bedraagt ca. € 75.000,– incl. 21% btw

1

Een eerste afspraak

Het is een droom van veel mensen, zelf een nieuw huis bouwen. Ook spannend, want veelal dient in een korte tijd veel vragen te worden beantwoord. De uitgangspunten van de gemeente staan in het beeldkwaliteit- en/of bestemmingsplan. Maar wat zijn de mogelijkheden en bijhorende kosten om je droomhuis te realiseren? Passen de woonwensen binnen het budget? Wanneer is de begroting volledig? Wat betekent gasloos bouwen? Wat betekent prefab bouwen?

Middels een afspraak bij ons op kantoor in Breda, geven wij je advies, overzicht, planning en rust. Bekijken de showroom met diversen mogelijkheden en vertalen wij je woonwensen naar een passende begroting.

Documenten en/of stappen die je kunt voorbereiden voor het gesprek:

   Bestemmings- en/of beeldkwaliteitsplan

   Kavelpaspoort

   Een opzet van gewenste ruimte(n) op de begane grond en/of verdiepingen

   Voorkeur eventuele materialen (bijv.: wel/niet onderhoudsarm bouwen)

   Foto’s of voorbeelden van woningen / indelingen / details

2

Uitwerking schetsontwerp

Op basis van de geïnventariseerde woonwensen, één of meerdere gesprekken en begrotingen met (hand)schetsen, wordt door de architect een volledig schetsontwerp uitgewerkt. Op het schetsontwerp komen de gevelaanzichten, een 3D-aanzicht, plattegronden, doorsnede, situatie en materiaalstaat. Het schetsontwerp wordt met je besproken en waar nodig verder aangepast alvorens het wordt ingediend voor een vooroverleg bij de gemeente.  Bij een vooroverleg wordt het ontwerp van de woning getoetst aan het geldend bestemmingsplan en indien van toepassing voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit (Welstand). 

Binnen deze stap worden onderstaand voorbereidingen voor je verzorgd:

    Afspraak bij de steenhandel voor de keuze gevelsteen en/of dakpan

    Uitvoeren van de sonderingen

    Uitvoeren aanvullende onderzoeken (bijv. bodemonderzoek, PFAS)

3

Uitwerking aanvraag omgevingsvergunning

Nadat het schetsontwerp positief is beoordeeld bij het vooroverleg, wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor je nieuwbouw woning uitgewerkt en ingediend bij de gemeente. Onderdelen binnen een vergunning aanvraag zijn o.a. constructie berekeningen, detailtekeningen, daglicht- en EPC berekeningen.

De aanvraag omgevingsvergunning wordt binnen een termijn van 8 weken door de gemeente getoetst en verleend. De gemeente mag de termijn van 8 weken éénmalig verlengen met een termijn van 6 weken. Dit kan zijn door bijvoorbeeld drukte of openstaande vragen. Na de termijn van 8 of 14 weken wordt de aanvraag ter inzage gelegd voor een termijn van 6 weken. Als deze termijn is afgerond, is de omgevingsvergunning onherroepelijk.

 

4

Keuzes maken

Nadat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente, bereid je samen met Roweco, keuken- en badkamerspecialisten de definitieve uitgangspunten en keuzes voor zoals onderstaand items. Afhankelijk van een sleutelklaar of casco uitvoering van de nieuwbouw woning.

   Keuze in keuken- en badkamer opstelling, verzorgen installatie tekeningen

   Bepalen draairichtingen van binnendeuren, draaikiepramen en loopdeur                   posities (bij terrasdeuren of een set garagedeuren)

   Keuze in type binnen- en buitendeuren met deurbeslag

   Elektra posities per ruimte bepalen op basis van inhoud technische                             omschrijving en eventueel gewenste aanvullingen

 

5

Overleg installateurs / definitieve bestellingen

Je wordt uitgenodigd door de elektricien, loodgieter en kozijnleverancier voor het doorspreken van de gemaakte keuzes. Reserveringen van bouwmaterialen worden omgezet naar definitieve bestellingen, installaties worden definitief en de bouwplanning wordt geoptimaliseerd.

Binnen deze stap worden onderstaand voorbereiding(en) voor je verzorgd:

    Aanvraag tijdelijk bouwstroom- met bouwwater aansluitingen

6

Uitvoeringsfase

Start bouw, altijd een feestelijk moment! Uw nieuwbouw woning wordt tastbaar. Bij de aanleg van de fundering lijkt de woning zo klein, maar zodra de buitenmuren worden geplaatst ontstaat het volume. Door een juiste uitvoeringsplanning volgen de ruw- en afbouwfasen elkaar in passend tempo op. Om de 2-3 weken volgt een werkoverleg op de bouwplaats.

 

7

Oplevering nieuwbouw woning

Gefeliciteerd! De woning is gereed om en klaar voor oplevering. Je krijgt een aantal weken voor oplevering de definitieve opleverdatum. Dit geeft je als opdrachtgever een gelegenheid om bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis (VEH) in te schakelen. Als onafhankelijk bouwkundig adviseur keuren zij visueel de woning.

De zekerheid van bouwen met Roweco Wonen

Roweco Wonen biedt jou als koper een aantal zekerheden voor de toekomst. Met onderstaande keurmerken en certificaten garanderen wij: een aannemer die is aangesloten bij Bouwgarant en/of Woningborg. De kwaliteit van de woning. De afbouw van uw woning. Garantieverplichtingen.

Bekijk de mogelijkheden van jouw budget

Wil je een overzichtelijke prijsopgave? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Woon jij binnenkort in een Roweco woning net zoals deze opdrachtgevers?

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model RW22 opgeleverd in Hendrik Ido Ambacht

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model RW03 opgeleverd in Dinteloord

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model opgeleverd in Breda

Zie hier de video's en foto's

gerealiseerde woning van Rowecobouw

Ons model Bungalow opgeleverd in Oosterhout

Zie hier de video's en foto's.

Vandaag een vraag?
Morgen onze reactie!

 

Een eigen huis bouwen roept een hoop vragen op:

   Waar kan ik een huis laten bouwen?

   Met welke kosten moet ik rekening houden?

   Krijg ik te maken met absurde meerkosten?