Schoongrondverklaring voor je woning

Je hebt een bouwkavel op het oog waar je graag een huis op wil laten bouwen.

Dat is een mooie eerste stap in het volledige proces van het laten bouwen van een huis.

Belangrijk is wel dat je rekening houdt met een aantal zaken.

Een van die zaken is een schoongrondverklaring.

1ste breedplaat verdiepingsvloer Roweco

Wat is een schoongrondverklaring?

Een schoongrondverklaring is een juridische verklaring waaruit blijkt dat de grond waarop je wilt gaan bouwen niet verontreinigd is.

In de ‘leidraad bodemsanering’ staat precies vermeld welke stoffen dit zijn. Een schoongrondverklaring wordt ook wel verkennend bodemonderzoek of partijkeuring genoemd.

Wanneer heb je een schoongrondverklaring nodig?

Je hebt een schoongrondverklaring nodig als je een huis of stuk grond wilt kopen. Als koper heb je een zogenoemde ‘onderzoeksplicht’. De verkoper en de makelaar zijn verplicht om de nieuwe koper/eigenaar te informeren als de bodem waarop gebouwd gaat worden vervuild is. Ook wel ‘mededelingsplicht’ genoemd.

Bouwjaar woning belangrijk bij bodemonderzoek

Bij de volgende gevallen is er geen verder onderzoek nodig, maar dient er wel een
schoongrondverklaring bij de gemeente te liggen:

   Huis gebouwd na 1992

   Gesubsidieerd huis dat na 1987 is gebouwd

Er dient onderzocht te worden of het terrein sporen van vervuiling bevatten bij een:

   Huis gebouwd voor 1992

   Gesubsidieerd huis dat voor 1987 is gebouwd

Steigerwerk Roweco

Wie zijn er verantwoordelijk voor beleid rondom bodemsanering?

De provincies of grote gemeente zijn verantwoordelijk voor bodemsanering en zijn verplicht inzage te geven in een dergelijk bodemsaneringsprogramma. Deze twee partijen worden ook wel ‘bevoegd gezag’ genoemd. Er wordt elk jaar een programma opgesteld met daarin de locaties waar bodemonderzoek op de planning staan, waar bodemonderzoeken plaats hebben gevonden en waar een grote mate van bodemvervuiling aanwezig is.

Krijg je geen inzage in het bodemsaneringsprogramma? Dan mag er een beroep gedaan worden op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet verplicht inzage in een dergelijk programma voor alle burgers.

Wanneer uit een historisch onderzoek blijkt dat de bodem niet vervuild is of er geen enkele aanwijzing is dat de bodem vervuild zou zijn, dan heb je als koper aan je plicht voldaan. Belangrijk is dat je dit onderzoek opneemt in het koopcontract!

Wat zijn de kosten van een schoongrondverklaring?

De kosten voor een schoongrondverklaring is afhankelijk van het perceel. De gemiddelde kosten voor een bodemonderzoek bedragen ongeveer 800,- euro. Dit bedrag dient in overleg betaald te worden door de koper of verkoper. Vragen met betrekking tot dit onderwerk mag je altijd stellen aan de makelaar, daarnaast kun je eventueel ook terecht bij een notaris als je wilt weten wat er wel en niet moet worden opgenomen in het koopcontract.

Is een schoongrondverklaring verplicht?

Je bent als koper niet verplicht om schoongrondverklaring af te geven. Ook aan een bodemonderzoek hoef je niet mee te werken. Als een koper hiernaar vraagt, heb je als verkoper wel een mededelingsplicht om de koper te attenderen op mogelijke gebreken. Als de verkoper weet van de bodemvervuiling dan is hij/zij verplicht dit te melden aan de koper, dat hoeft echter niet door middel van een schoongrondverklaring. Meer weten over een schoongrondverklaring? Neem contact met ons op.

Wat te doen als de grond verontreinigd is?

Als blijkt dat de grond waar je op wilt gaan bouwen verontreinigd is, dan dient er te worden gesaneerd. Een milieu adviesbureau zal vervolgens bepalen of de grond kan worden gereinigd. Als blijkt dat de grond niet kan worden gereinigd, dan wordt de grond opgeslagen in een depot.

Vervolgens zal door middel van een AP04 de mate van vervuiling van de grond moeten worden vastgesteld. Als de grond echt niet meer kan worden gereinigd, dan wordt de grond naar de stortplaats afgevoerd.

Vandaag een vraag morgen onze reactie!

Een eigen huis bouwen roept een hoop vragen op:

    Waar kan ik een huis laten bouwen?

    Met welke kosten moet ik rekening houden?

    Krijg ik te maken met absurde meerkosten?

rob wensing verkoopadviseur Rowecobouw

Een eerlijke prijs,
vooraf inzichtelijk.

 

   Roweco biedt altijd zéér scherpe tarieven

   Geen extra kosten achteraf

   Eerst rekenen, dan tekenen